Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Slovníček pojmů

Zde naleznete vysvětlené důležité pojmy z oblasti strojírenství.

Broušení

Je druh třískového obrábění, při kterém vznikají jemné špony a slouží k dosažení velmi přesných povrchů a rozměrů. 

CNC

Je zkratka pro Computer Numeric Control a označují se tak stroje, které jsou řízené systémem. 

Cubebox

Zařízení pro skladování dílů s robotickým zakladáním dodávané a customizované společností TGS. 

Fréza

Označení pro obráběcí nástroj k frézování. 

Frézka

Označení pro obráběcí nástroj k frézování. 

Frézovací hlava

Zpravidla složité zařízení nesoucí vřeteno a ve většině případů obsahájící jednu nebo dvě rotační osy stroje. 

Heidenhain

Jeden z nejrozšířenějších řídících systému pro CNC stroje, oblíběný pro programování na dílně operátory. 

Horizontka

Obráběcí stroj s horizontálním uložením vřetene. 

Kolébka

Označení pro pracovní stůl víceosých strojů, který v sobě obsahuje dvě rotační osy. 

Metrologie

Obor metrologie ve spojitosti s obrábění představuje především kontrolu rozměrů a kvality povrchu dle výkresové dokumentace, či 3d modelu.

Monolit

Obráběcí nástroj vybroušený z jednoho kusu řezného materiálu ( zpravidla karbidu, řezné oceli nebo keramiky ).

Multifunkční

V souvislosti s obráběcímy stroji jsou tak označovány stroje kombinující možnost soustružení a frézování. 

Nástroj

V branží třískového obrábění jde o řezný nástroj s břity upínaný pomocí upínače do vřetene stroje. 

Obráběcí stroj

Stroj, který slouží pro obrábění kovů právě třískovým obráběním.

Obrábění

Je způsob zpracování materiálu postupem, kdy je pomocí řezného nástroje oddělován materiál v podobě třísek. 

Obrobek

Díl, který je obráběn na obráběcím centru. 

Optimalizace

Optimalizací řezného procesu a technologie obrábění obvykle rozumíme zkrácení obráběcích časů, zvýšení životnosti nástrojů, či samoztnou stability výrobního procesu. 

Ostření

Používá se ve spojitosti s opětovným ostřením břitu monolitnéch nástrojů pro obrábění. 

Paletizace

Způsob částečné automatizace, kdy je pracovním stolem paleta, kterou lze pomocí stroje měnit. Přínosem je zkrácení vedlejšího času, nebo stroj pracuje po dobu upínání dílu. 

Polotovar

Materiál připravený pro obrábění zpravidla o rozměrech blízkých budoucímu obrobku. 

Portál

Obráběcí stroj, jehož rám je tvořen portálem. 

Posuv

Označení pro lineární pohyb částí obráběcích strojů. 

Prototyp

Označení pro první vyrobený zkušební kus nebo zařízení obvykle určený k ověření vlastností a funkcionality. 

Přípravek

Je zařízení, které slouží k upínání polotovarů / obrobků z důvodu správného usazení, nebo jejich tvarové složitosti, či poddajnosti. 

Retrofit

Obráběcí stroj, který prošel generální opravou. Ta by minimálně měla znamenat opravu vřetene, vodícch ploch a posuvových mechanismů. 

Robotická buňka

Ucelené pracoviště, často s možností transportu obsahující robotickou ruku, sklad dílů a případně další periferie jako je měření dílů.

Sklíčidlo

Upínací zařízení s čelistmi obvykle používané na soustruzích ale i frézovacích strojích. 

Slinutý karbid

Je ty řezného materiálu vyráběného tzv. slinováním který se používá pro výrobu VBD nebo monolitních nástrojů.

Soustruh

Obráběcí stroj určený pro soustružení. 

Soustružení

Druh třískového obrábění, kdy hlavní pohyb vykonává obrobek a je určený pro díly s osou rotace. 

Srážeč

Je jednoduchý nástroj, který slouží především ke srážení hran na obrobcích.

Stůl

Používá se jako označení pro pracovní stůl obráběcího stroje. 

Toolbox

Zařízení pro automatický výdej a správu nástrojů na dílně nahrazující tzv. výdejny a sklady nástrojů. 

Tříska

Oddělená část materiálu břitem řezného nástroje, která je v tu chvíli odpadem. 

Upínač

Slouží k upnutí řezného nástroje a současně je upínán ve vřetení stroje, nejčastěji používané typy jsou SK, ISO, HSK, CAPTO.

Upínání

V obrábění zásadní problematika uchycení dílu na pracovní stůl a součást budoucí efektivní technologie stejně jako nástroj a stroj.

VBD

Vyměnitelná Břitová Destička 

Vřeteno

Je konstrukční skupina / zařízení zajišťující upnutí nástroje a vyvození kroucítího momentu nutného pro obrábění. 

Výstružník

Je nástroj určený k finálnímu obrobení přesných děr. 

Záhlubník

Nástroj pro vytvoření zahloubení na díře, to se provádí především pro možnoust zapuštění hlav šroubů.

Závitník

Je nástroj určený k řezání nebo tváření závitů a to jak strojně tak ručně, alternativou může být závitová fréza.

Závitování

Je technologie výroby závit, která je zpravidla jedna z posledních a kritických.

Zero point

Mechanické zařízení, které vyvozuje upínací sůlu. Používá se pro rychlé upnutí upínacích zařízení nebo dílů samotných do pracovního prostoru strojů. 

Přihlaste se k odběru a už vám nic neunikne. Nikdy.

katalog Katalog Objednat ServisServis Poptávka
Login