Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Whistleblowing

Níže popište, co Vás znepokojilo.

Své podezření prosím popište co nejvíce podrobně, abychom měli podklad pro zahájení šetření ve věci, která Vás znepokojila.

Zde nahrajte fotografii či vložte jiný dokument

Z důvodu zajištění anonymity byla odebrána metadata. Zašifrované soubory nebo soubory chráněné heslem nelze kvůli antivirové ochraně a čištění metadat nahrát.


Neuvádějte citlivé osobní informace týkající se kterékoli osoby zmiňované ve Vašem oznámení, pokud to není nezbytné pro popsání Vašeho znepokojení.

katalog Katalog Objednat Servis
Login